Mendi maskojn

Prezo

Unu masko kostas 6 €.

Sendokostoj

Landoj 1–2 ekzempleroj 3–6 ekzempleroj 7–25 ekzempleroj
Eŭropa Unio 1,60 € 2 € 7,50 €
Cetero de la mondo 1,80 € 2,50 € 9,50 €

Pakaĵoj por 1–6 buŝmaskoj estas sendataj per neregistrita poŝto (kiel letero). Se vi preferas ke ni sendu per registrita letero, bonvolu alkalkuli 3 EUR al poŝtkostoj. Rimarko: ĉiuj mendoj al Brazilo estas sendataj per registrita letero kaj la 3 EUR estas aŭtomate aldonataj.

Pakaĵoj kun 7–25 buŝmaskoj estas sendataj per registrita letero.

Verŝajne iu(j) kampo(j) estis malĝuste plenigita(j). Bonvolu rekontroli la datumojn, kiujn vi entajpis.

Mendo

Bonvolu skribi en la ĉi-subajn kampojn, kiom da ekzempleroj de kiu tipo vi volas mendi.

Masko – tipo 1

Masko – tipo 2

Masko – tipo 3

Masko – tipo 4

Masko – tipo 5

Datumoj por la fakturo
AVI estas aldonvalora imposto. Se vi ne havas tian numeron, lasu malplena.
Datumoj por la liverado
Se ne, skribu la fakturan adreson tiel, ke poŝtisto povu trovi vin.
Skribu la adreson tiel, ke poŝtisto povu trovi vin.
Komentoj
Kondiĉoj
Kotizo

Ĉiuj prezoj estas en eŭroj.

Pago
Pagdatumoj
Pagformularo provizita de Stripe. Kartdatumoj ne estas iel ajn konservataj de nia sistemo, nek videblas al ni.

Bonvolu pagi ene de 5 tagoj, por ke via mendo estu validigita.

 1. Se vi havas bankokonton en eŭroj, pagu per ĝiro al la konto de E@I en Slovakio:

  Nomo de konto: EAI
  IBAN: SK7552000000000008887398
  BIC/SWIFT: OTPVSKBX

  Adreso de la banko:

  OTP Banka Slovensko, a.s.
  Februárová 152/1
  SK-958 01 Partizánske
  Slovakio

 2. Se via bankokonto ne estas en eŭroj, ni rekomendas uzadon de TransferWise por eviti altajn krompagojn.

Rimarko: Ĉe sendado de mono en la kampo “Mesaĝo por ricevonto” bonvolu skribi “Buŝmaskoj” kaj vian nomon.

Bonvolu pagi ene de 5 tagoj, por ke via mendo estu validigita.

Se vi ne povas pagi per bankĝiro, vi povas pagi per PayPal al financoj@ikso.net. Rimarko: Kiam vi pagas per PayPal por varo aŭ servo, ĝi deprenas krompagon (kutime ĉirkaŭ 5 %). Bonvolu aranĝi, ke la ĝir-kotizon pagos vi kiel sendanto (alikaze ni petos de vi la sumon deprenitan de la sendita mono), t.e bonvolu sendi  €.

Rimarko: Ĉe sendado de mono en la kampo “Mesaĝo por ricevonto” bonvolu skribi “Buŝmaskoj” kaj vian nomon.

Bonvolu indiki vian UEA-kodon. Mesaĝo al UEA kun ĝir-peto estos aŭtomate sendita.

Se vi ne havas sufiĉan krediton en via UEA-konto, bonvolu elekti alian pagmanieron.